De Schepper Joris

info@jorisdeschepper.be

5/70029/40/000

www.jorisdeschepper.be

BE 0739 381 015

Biomechanisch onderzoek en zooltherapie
Sportpodologie
Podopediatrie
Adresse Ville Téléphone Gsm
H. Dunanlaan 5 9000 Gent 092 24 87 87 0475 34 25 47
H. Dunantlaan 5 9000 Gent 092 24 71 11 0475 34 25 47
Steenweg 99 9890 Asper 0475 34 25 47

Retour

Parrainer également intérêt BVP-ABP? contact info@bvp-abp.be - Possible partenariat forfaits