ELZ Regio Menen, Regio Kortrijk en Regio Waregem (Zuid-West-Vlaanderen)

In de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn intussen drie eerstelijnszones gevormd: ELZ regio Menen, ELZ regio Kortrijk en ELZ regio Waregem.
In de eerstelijnszone komt het zwaartepunt te liggen voor de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

Elke eerstelijnszone is aangestuurd door een zorgraad. Deze raad is divers samengesteld en bestaat uit 5 clusters (lokale besturen, gezondheidszorg, welzijn, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en optioneel). Zorgaanbieders van verschillende disciplines vertegenwoordigen hun cluster in de zorgraad.

Per eerstelijnszone worden clustervergaderingen samengebracht. Op deze vergadermomenten wordt per cluster een overleg georganiseerd om de samenstelling van die cluster te bespreken en te beslissen. Indien er binnen elke clusters van een eerstelijnszone consensus is over de kandidaten, vormen zij samen de (voorlopige) zorgraad.
Jullie beroepsgroep situeert zich in de cluster gezondheidszorg. Er zijn in totaal zes zetels te verdelen over de cluster gezondheidszorg. Bijgevolg heeft niet elke discipline gegarandeerd een plaats in de zorgraad! Deze discussie is de kern van de clustervergadering. Als jullie een plaats in de zorgraad ambiëren, dan is het zeker van belang aanwezig te zijn op dit overlegmoment of jullie te laten vertegenwoordigen.

Sommige beroepsgroepen opteren om vooraf al af te stemmen wie de vertegenwoordiging zal opnemen. Een dergelijk overleg kan door ons gefaciliteerd worden. Neem gerust contact op indien hiervoor interesse bestaat.
Een dergelijk overleg is niet verplicht of noodzakelijk, maar kan interessant zijn om binnen je eigen beroepsgroep tot een gedragen mening te komen. 

• ELZ regio Kortrijk: 12 juni 20u  – Kulak Kortrijk: gelieve in te schrijven via dit inschrijvingsformulier.
• ELZ regio Menen: 18 juni 20u – CC Steiger Menen: gelieve in te schrijven via dit inschrijvingsformulier.
• ELZ regio Waregem: 19 juni 20u – Uzien Deerlijk: gelieve in te schrijven via dit inschrijvingsformulier.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten