Erkenning aanvragen en visum

Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen en welke technische prestaties een podoloog mag doen. 

Het is vanaf 1 oktober 2016 dat de een nieuwe regelgeving in werking trad. Vanaf dan moet u in het bezit zijn van een erkenning of een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie) om als podoloog te mogen werken. Tot oktober 2017 kon je een erkenningsaanvraag indienen.

Hoe een erkenning aanvragen?

1. Een automatische, ambtshalve erkenning (enkel voor podologen!)
Ben je bij het RIZIV ingeschreven als podoloog, dan word je ambtshalve erkend. Je hoeft zelf geen erkenning aan te vragen. Zorg en Gezondheid levert je automatisch het erkenningsbesluit.

2. Een erkenning op basis van een diploma en stagebewijs
Deze erkenning vraag je aan bij Zorg en Gezondheid met het bewijs dat je de juiste opleiding en stage hebt gevolgd.

3. Een voorlopige erkenning
Je vraagt een voorlopige erkenning aan als je geen diploma als podoloog hebt, maar wel een diploma van een opleiding waarvan het niveau beantwoordt aan de bekwaamheidseisen. Mits deze voorwaarde: jouw diploma heeft een minimum aantal lessen gemeenschappelijk met dat van podoloog. Een voorlopige erkenning kan je enkel aanvragen tijdens de overgangsperiode van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

4. Een voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning
Als je nog een voorlopige erkenning hebt, moet je een opleiding volgen om aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep te voldoen. Daarna kan je een aanvraag doen om uw voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve.

5. Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)
Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dit is het voordeel op basis van verworven rechten. Je moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Buitenlands diploma? Doe hier uw aanvraag

Visum

In België heb je als podoloog een visum nodig om te mogen werken. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen.

Het visum wordt automatisch door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid uitgereikt van zodra je de erkenning hebt gekregen. Je hoeft zelf niets te doen.
Nadat je je visum gekregen hebt, vervolledigt en onderteken je het formulier  'Aanvraag tot registratie als podoloog bij het RIZIV’. De contactgegevens van het RIZIV staan in het formulier.

Het RIZIV controleert je erkennings- en visumgegevens. Als alles in orde is, wordt het RIZIV-nummer doorgestuurd naar jouw contactadres.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten