Opleiding

De opleiding podologie is een professionele bachelor – HO (180 studiepunten). Podologie is een erkend beroep. Alleen wanneer men de opleiding aan één van de vier hogescholen volgde, mag men zich bachelor in de podologie noemen en komt men in aanmerking voor de beroepstitel van podoloog.
Meer informatie over de erkenning podologie vind je hier

Voor wie?

Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig.

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:
•          een diploma van secundair onderwijs;
•          een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
•          een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
•          een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

Waar?

In Vlaanderen: Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg  
In de Franstalige gemeenschap:

Er zijn 4 hogescholen in België die de opleiding podologie aanbieden. Enkel na het afronden van deze opleiding mag men zich bachelor in de podologie noemen en komt men in aanmerking voor de beroepstitel van podoloog.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten