Zooltherapie

Zooltherapie kan worden aangeboden aan patiënten/hulpvragers waarbij een duidelijk, oorzakelijk verband bestaat tussen de bewegingsanalyse enerzijds en de klacht(en) anderzijds. Zelfs bij vermoeden van potentiële klachten kan reeds preventief geopteerd worden voor zooltherapie.

De bedoeling is om alle data voortkomend uit het podologisch onderzoek om te zetten in een zoolconcept op maat van de (klacht van de) patiënt. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende variabelen : klacht, leeftijd, gewicht, sport, beroep, links-rechts asymmetrie, bewegingsradius van de gewrichten, historiek, specifieke aandoeningen en vooral de dynamische analyse. Op deze manier kan een symbiose ontstaan tussen de drie pijlers van podologische zooltherapie : comfort, correctie en duurzaamheid.

Podologische zolen kunnen op twee manieren vervaardigd worden. Er wordt in beide gevallen vertrokken vanuit een 3D-afdruk van de voet in zijn meest optimale vertrekpositie. Deze afdruk kan zowel manueel (onbelaste gipsafdruk) als digitaal ((semi-)belaste afdruk via 3D-scanner) genomen worden. Hij vormt meteen de basis voor de verdere opbouw van het vooropgestelde zoolconcept.

Bij de manuele afname van de gipsafdruk, doorloopt de podoloog een heel proces aan handmatige toepassingen om uiteindelijk te komen tot de op maat gemaakte, podologische zool.

Bij de digitale afname, wordt de zool ontworpen met behulp van specifieke software, om uiteindelijk tot een op maat gemaakt, digitaal zoolontwerp te komen dat vervolgens wordt uitgefreesd door een freesmachine of geprint door een 3D-printer. 
Bij het afhalen van de zolen worden deze steeds verder gepersonaliseerd, rekening houdend met de specifieke leest van de schoenen en/of specifieke feedback van de patiënt.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten