Wat is het verschil tussen een pedicure (of voetverzorger) en een podoloog?

- Een pedicure (of voetverzorger) gaat werken vanuit een algemeen gezondheidsperspectief of cosmetisch oogpunt. Een pedicure gaat uitsluitend huid- en nagelaandoeningen zoals het knippen van de nagels, verwijderen van eelt gaan behandelen. Kijk hier wat een voetverzorger doet (nummer: D120801 Id22820-c/23325-c)

- Een podoloog daarentegen behandelt huid- en nagelaandoeningen met al dan niet aanwezigheid van systematische aandoeningen (diabetes, reuma…). De podoloog gaat ook verder kijken naar hoger gelegen structuren en dieper gelegen oorzaken/klachten. Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Kijk hier naar behandelingen die een podoloog doet.

Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen en welke technische prestaties een podoloog mag doen.

 

Een podoloog mag niet verward worden met een pedicure of een voetverzorgster.

Een podoloog gaat zich gaan specialiseren in de voetverzorging bij personen met huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het onderste lidmaat die hun oorsprong hebben in de voeten voeten.
De aanpak en het onderzoek van een podoloog gaat verder dan enkel verzorging. Bij een podoloogie worden de problemen behandeld door op zoek te gaan naar de oorzaak. Een podoloog zoekt oplossingen op lange termijn door middel van podologische behandeltechnieken zoals: Orthonyxie (plaatsing van een ingegroeide nagelstrip), Orthoplastie/ siliconetherapie (bescherming van likdoorns), Onychoplastie (reconstructie van mycose nagel) of podologische zolen.

Om de titel van podoloog te mogen dragen, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding in het kader van hoger onderwijs, overeenstemmend met minimum 180 ECTS studiepunten
2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in podologische methoden en praktijken
3° volgen van permanente vorming.

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid.
Een lijst met gecertifieerde podologen kan u terug vinden op deze website:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/podoloog

< Naar het FAQ overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten