Wat kan ik verwachten van mijn ziekenfonds?

Sommige ziekenfondsen geven onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor podologie. Voor meer info neem je best contact op met je ziekenfonds.
Patiënten met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op terugbetaling van twee behandelingen per kalenderjaar bij een door het RIZIV erkend podoloog.
O
ok patiënten met een diabetespas hebben recht op de terugbetaling van twee behandelingen per kalenderjaar bij een erkend podoloog, als de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts en de patiënt een verhoogd risico heeft op voetwonden (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3).
V
oor podologische zolen is er geen tegemoetkoming.

< Naar het FAQ overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten