Enkel de podoloog sinds 4 mei volledige heropstart essentiële voetverzorging

Geschreven door Margaux Stevens op in de categorie Standaard.

Persbericht – 4 mei 2020

Enkel de podoloog sinds 4 mei volledige heropstart essentiële voetverzorging


Sinds 12 maart 2020 is de federale fase van het crisisbeheer inzake COVID-19 in werking getreden. In functie daarvan werden een reeks beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de bevoegde organen inzake crisisbeheer. De Belgische Vereniging der Podologen heeft richtlijnen uitgevaardigd voor podologen in het kader van de heropstart van niet dringende chronische voetverzorging. Enkel podologen mogen sinds 4 mei voetverzorging geven.


Podologen ter preventie van blessures en complicaties in de eerste fase van de heropstart
Podologen, paramedisch beroep erkend via het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, stonden sinds 14 maart in voor de voetverzorging van patiënten die dringende chronische zorg nodig hadden. Alle pedicures dienden hun werkzaamheden te staken: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.
Met ingang van 14 maart 2020 werden door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity richtlijnen uitgevaardigd met het oog op de annulatie en het uitstel van alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen en privé-klinieken in ons land, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen.
Op 30 april 2020 heeft de FOD volksgezondheid een schrijven gericht aan alle erkende zorgverleners betreffende de uitbreiding van de zorg naar niet-essentiële zorg: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking-een-prive-praktijk

Medische pedicure bestaat niet
Pedicurie is een contactberoep dat wordt georganiseerd door het paritair comité 314 (Beauty en Welzijn). De verplichte sluiting voor deze beroepsgroep blijft van kracht tot 18-05-2020.
De term ‘medische pedicure’ bestaat evenwel niet (https://www.domusmedica.be/actueel/medische-pedicure-bestaat-niet).
We willen jullie er echter op wijzen dat de pedicure (synoniem: voetverzorgers) geen paramedische erkenning heeft en dat de ‘gespecialiseerde’ voetverzorger niet mag werken. De urgente en niet-essentiële voetzorg moet doorverwezen worden naar podologen. 
De correcte terminologie in verband met het beroep ‘gespecialiseerde’ voetverzorger en foute term ‘medische pedicure’ zorgt voor heel wat verwarring. In deze crisissituatie mag enkel de podoloog de vereiste zorg toedienen.
De lijst met podologen kan u terugvinden op https://www.podologie.be/nl/patient/podoloog/zoek-een-podoloog

Over de Belgische Vereniging der Podologen – Association Belge des Podologues
De Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) is sinds 1959 een officiële en representatieve beroepsvereniging die de Belgische podologen vertegenwoordigt zowel op nationaal als internationaal niveau.
De beroepsvereniging bestaat uit een Nederlandstalige en Franstalige vleugel en hecht veel belang aan het bijstaan van de podologen bij zowel private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties. Daarnaast informeert ze haar leden over ontwikkelingen op gebied van de podologie en ondersteunt ze de zelfstandige zorgverstrekker via permanente vorming, bijscholingen en studiedagen.
Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog.

Contact

Yaswanti Delemarre, Vice-Voorzitter BVP
Vice-president-bvp@podologie.be

Caroline Teugels, Secretaris-Generaal BVP-ABP
+32 495 22 44 31
Secretary-general@podologie.be
www.podologie.be

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten