Reumatoïde artritis (RA) is niet altijd in het bloed te zien. Een vroegtijdige diagnostiek is aangewezen.

Geschreven door Margaux Stevens op in de categorie Standaard.

Een groot aantal patiënten met Reumatoïde Artritis, Psoriasisartritis of Spondylitis Ankylosans krijgen te maken met voetproblemen. Dit kan gaan van nagelproblemen tot hamer- en klauwtenen, bunions, pijnlijke gewrichten…

De podoloog screent je voeten om risicofactoren voor het ontstaan van een chronische wonde en/of deformaties op te sporen en om veranderingen ter hoogte van de voeten tijdig te identificeren.
De behandeling heeft als doel om de patiënt zo lang mogelijk mobiel  te houden door middel van regelmatige voetzorg, aangepaste silicone orthese en podologische zolen.

Bovendien is pijn ter hoogte van de voet(en) vaak een eerste symptoom van een reumatische aandoening, de podoloog is opgeleid om deze vaak eerste symptomen te herkennen en de patiënt tijdig door te verwijzen. Het is van groot belang een vroegtijdige diagnostiek van reumatoïde artritis te doen, omdat RA niet altijd in het bloed te zien is.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten