Internationale Dag van de Podologie

De Belgische Vereniging der Podologen viert samen met de internationale gemeenschap de Dag van de Podologie op 8 oktober om meer bekendheid te geven aan het beroep en haar meerwaarde bij andere zorgverstrekkers en overheden in het daglicht te plaatsen.

Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen. Elke patiënt weet bij wie hij/zij terecht kan bij tandpijn. Wij wensen dat patiënten ook gemakkelijker de stap zetten naar de podoloog bij een voetprobleem.

Podologen ter preventie van blessures en complicaties
De erkenning van het beroep was cruciaal voor de patiënt die duidelijkheid krijgt over de kennis en expertise van de podoloog. Sinds deze erkenning heeft de podoloog een duidelijke plaats en rol in onze gezondheidszorg. Iedere bevolkingsgroep kan op een dag nood hebben aan de zorg van een podoloog. Kinderen tijdens de groei, (amateur)sporters ter preventie van blessures of ouderen ifv valpreventie zijn o.a. de doelgroepen van de podoloog.
Daarnaast, zijn podologen een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team rond de diabetespatiënt. Het RIZIV voorziet een terugbetaling voor screening en advies van de podoloog bij diabetespatiënten. Het belang van een goede opvolging van de voeten bij diabetespatiënten kunnen vele problemen, zelfs amputaties vermijden.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten