Terugbetaling

Terugbetaling ziekenfonds

                             

Terugbetaling  Riziv

Er bestaat momenteel enkel een RIZIV-terugbetaling voor diabetespatiënten met:

  • Ofwel een diabetesconventie
  • Ofwel een zorgtraject (opgesteld in het kader van diabetes mellitus, type 2)
  • Ofwel een voortraject (opgesteld in kader van diabetes mellitus, type 2


De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie (het zogenoemde “voortraject”).

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.


Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren én en zorgtrajectcontract hebben ondertekend, kunnen maximum 2 podologische consultaties per kalenderjaar per patiënt terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Deze mogen niet op dezelfde dag plaatvinden of worden uitgevoerd tijdens een hospitalisatie. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
Het voorschrift  wordt door de huisarts voorgeschreven.


Dit voorschrift dient te vermelden dat :
• de patiënt een verhoogd risico op voetproblemen vertoont (risicogroep 1, 2a, 2b, 3);
• de patiënt aangesloten is van bij een voortraject.

Risicogroepen

 groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, getest met een 10g-monofilament

 groep 2a: lichte orthopedische vervormingen zoals :

                     prominente metatarsaalkoppen met minimale eeltvorming

                     soepele hamer- en/of klauwtenen

                     beperkte hallux valgus < 30°

 groep 2b: ernstige orthopedische afwijkingen

 groep 3: vaatlijden of reeds eerdere voetwonden en/of amputatie en/of Charcot

Praktisch

Wat heb je nodig bij je consultatie bij de podoloog ?

  • Voorschrift arts met vermelding ‘diabetespas’ of ‘zorgtraject’  + vermelding risicogroep;
  • Diabetespas of boekje zorgtraject.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten