Wat is podologie

WAT IS PODOLOGIE?

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/podoloog


Waar kan ik in Vlaanderen podologie studeren? Wat houden de studies in?

https://www.arteveldehogeschool.be/nl/opleidingen/bachelor/podologie

 

Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (externe link) bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 (externe link) bepaalt dat de uitoefening van de “podologie” een paramedisch beroep is.

Het KB van 7 maart 2016 (externe link) bepaalt:

  • De beroepstitel “podoloog”
  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties die een podoloog kan stellen.
  • De handelingen die een arts aan een podoloog kan toevertrouwen.
  • De voorwaarden waaronder deze technische prestaties en toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift.

Een podoloog of een pedicure ?

Een podoloog mag niet verward worden met een pedicure of een voetverzorgster.
De (medisch > is overigens geen wettig bestaande term) pedicure of  (gespecialiseerde) voetverzorgster gaan de hygiënische voetverzorging uitvoeren, zoals het knippen van nagels en het verwijderden van eelt.
Een podoloog gaat zich gaan specialiseren in de voetverzorging bij personen met huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het onderste lidmaat die hun oorsprong hebben in de voeten voeten.
De aanpak en het onderzoek van een podoloog gaat verder dan enkel verzorging. Bij een podoloogie worden de problemen behandeld door op zoek te gaan naar de oorzaak. Een podoloog zoekt oplossingen op lange termijn door middel van podologische behandeltechnieken zoals: Orthonyxie (plaatsing van een ingegroeide nagelstrip), Orthoplastie/ siliconetherapie (bescherming van likdoorns), Onychoplastie (reconstructie van mycose nagel) of podologische zolen.

Om de titel van podoloog te mogen dragen, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding in het kader van hoger onderwijs, overeenstemmend met minimum 180 ECTS studiepunten
2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in podologische methoden en praktijken
3° volgen van permanente vorming.

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid.
Een lijst met gecertifieerde podologen kan u terug vinden op deze website:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/podoloog

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten