Wat is podologie

WAT IS PODOLOGIE

Wat is podologie?
Waarom zou u podologie studeren?
Wat houden de studies in?

Deze vragen werden beantwoord door docenten, zelfstandige podologen en studenten.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (externe link) bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 (externe link) bepaalt dat de uitoefening van de “podologie” een paramedisch beroep is.

Het KB van 7 maart 2016 (externe link) bepaalt:

  • De beroepstitel “podoloog”
  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties die een podoloog kan stellen.
  • De handelingen die een arts aan een podoloog kan toevertrouwen.
  • De voorwaarden waaronder deze technische prestaties en toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten