Samenwerkingsmodellen tussen zelfstandige zorgverstrekkers - 22 februari Kortrijk

Donderdag 22 februari 2018

Locatie: Leiedal - President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Onderwerp: Interdisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden in het zorglandschap

Organisatie: UNIZO West-Vlaanderen i.s.m. Federatie Vrije Beroepen

De uitdagingen waar de zorgsector vandaag voor staat vereisen een reorganisatie van de eerste lijn en leiden tot samenwerkingsmogelijkheden in het zorglandschap.
De zorgvraag neemt kwantitatief duidelijk toe maar ook de kwaliteit van zorg moet gegarandeerd worden. De zorgvragers van morgen nemen steeds meer de regie zelf in handen en vragen een andere aanpak die aangepast is aan hun wensen en behoeften.
Interdisciplinaire samenwerkingen bieden heel wat opportuniteiten. De diverse zorgverstrekkers met een verschillende disciplinaire achtergrond, kunnen zo beter inspelen op de noden en behoeften van de patiënt en zo meer maatwerk bieden.
UNIZO organiseert ism de POM en de Ondernemerscentra West-Vlaanderen een gratis infosessie op 22 februari in Leiedal Kortrik rond interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn.

Meer info en Inschrijven 

Programma

19u30    Ontvangst
20u00    Verwelkoming door Sammy Decoene, Projectcoördinator pilootproject geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid (De Brug) & beleidsmedewerker zorg W13

20u15    Interdisciplinaire samenwerking: wat is het en welke modellen zijn er?

Omkadering van de evoluties op de eerstelijn
Duiding van nood aan ondersteuning inzake samenwerking
Obstakels, voorwaarden en bestaande modellen van interdisciplinaire samenwerking
Helikopterzicht op de plannen gezondheidszorg federaal niveau
Sprekers:   Gretel Van der Looy, projectmedewerker Federatie Vrije Beroepen
                  Ann Dierickx, partner advocatenkantoor Dewallens & Partners

21u15    Mogelijkheid om vragen te stellen
21u30    Netwerkmoment

Het Europees project Health Care Accelerator werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 990.000 euro, waarvoor het partnerschap 396.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, dragen meer dan 500.000 euro bij in het project. De GTI (geïntegreerde territoriale investeringen), die dankzij de provinciale inspanningen voor West-Vlaanderen werd verkregen, betekent op deze wijze in totaal een injectie van ca. 50 miljoen euro in economische projecten in West-Vlaanderen. Rode draad binnen de GTI is de nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Provincie West-Vlaanderen bevestigt hiermee haar ambitie om een kennisgedreven, duurzame en kwalitatieve groei van de West-Vlaamse economie te stimuleren.

< Terug naar overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten