Project Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones

steun van de Vlaamse Overheid”  Met de steun van de Vlaamse Overheid

Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen vrijwel meteen aan de slag gegaan met zijn nieuwe bevoegdheden. In een grote hervorming van de eerstelijnszorg werden 60 geografische gebieden afgebakend als eerstelijnszone. De ELZ’s worden aangestuurd door een zorgraad, die bestaat uit een mix van vertegenwoordigers uit een cluster gezondheid, een cluster welzijn, een cluster van verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en een cluster lokale besturen, aangevuld met een aantal extra mandaten. Het aantal plaatsen is beperkt, waardoor, bv. voor de cluster zorg, niet elk gezondheidszorgberoep rechtstreeks vertegenwoordigd is.

Lokale zorgverstrekkers kunnen actief zijn in een zelfstandig statuut (bijvoorbeeld solo- of groepspraktijk) of als loontrekkende in een voorziening/organisatie. Mogelijks zal deze laatste wel betrokken worden in de ELZ als voorziening doch niet noodzakelijk de individuele zorgverstrekker. Zo zal bijvoorbeeld informatie uit de ELZ wel naar de voorziening gestuurd worden, maar blijkt het niet noodzakelijk steeds de individuele zorgverstrekker in de voorziening te bereiken.
Dit maakt dat er bijzondere aandacht dient te gaan naar het engageren, betrekken en informeren van de lokale collega’s. Zonder hun betrokkenheid en welwillendheid zal immers de doelstelling om te komen tot geïntegreerde zorg niet bereikt worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aard en mate waarin de verschillende gezondheidszorgberoepen lokaal reeds georganiseerd en betrokken zijn.

Het consortium “Cluster gezondheidszorgberoepen” bestaat uit: De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Belgische Vereniging der Podologen (BVP – APB), Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

 

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten