Ledenvoordelen

Voordelen

Ledenkorting op het jaarcongres op zaterdag 5 oktober 2024

Gratis abonnement CEBAM twv 250€ Meer info: CEBAM

Gratis vindbaar op het meest complete PODOLOGISCH zoeksysteem

Internationaal 

Lidmaatschap Internationale Federatie der Podologen

 • Verlaagd tarief bij verschillende bijscholingen
 • Online lectures
 • Footsteps magazine
  www.fip-ifp.org

Deelname aan de internationale dag van de Podologie

Starters

Starters krijgen voordeel bij Curalia.

 • Indien u al gestart bent met het beroep, kijk dan even naar de vele voordelen die Curalia biedt in het kader van autoverzekering, rechtsbijstandverzekering of levensverzekering.
 • Meer info: Curalia

Ondersteuning en starterskorting bij Xerius

 • Als startende zelfstandige dien je je in te schrijven in een ondernemingsloket. Xerius kan je daarbij helpen.  Meer informatie over Xerius, klik hier.

Algemene voordelen

Verlaagd tarief voor nationale en internationale congressen, bijscholingen en opleidingen.

Gratis deelname aan regio- en kringvergaderingen

Startergids als GPS

RBPA is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen met het oog op een optimale belangenbehartiging en beroepsprofilering.

 • De Federatie Vrije Beroepen, geassocieerd met Unizo, is de meest representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze bundelt de krachten van 29 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden.
 • Zowel naar het beleid als naar de publieke opinie komt de Federatie op voor meer erkenning en waardering voor de vrije beroepers, als onafhankelijke en kwaliteit leverende zelfstandige ondernemers én als werkgevers. www.federatievrijeberoepen.be

Verdedigen van de Podologische beroepsbelangen in alle officiële raden, commissies, overheidsdiensten

 • RIZIV
 • Federale Overheidsdienst volksgezondheid
 • Samenwerkingsplatform Eerste Lijn
 • Vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin
 • Technische Commissie voor Paramedische Beroepen
 • Hoge Raad Zelfstandigen en KMO’s
 • Erkenningscommissie Zorg en Gezondheid
 • Diabetesliga

Bekendmaking van het beroep

 • Pers, media, aanverwante medische en paramedische beroepen

Inspraak als volwaardig lid van de vereniging

 • Inspraak voor elk lid
 • Stemrecht op de algemene vergadering voor elk lid
 • Inzicht in het financieel beleid door de leden
 • Mogelijkheid tot bestuursfunctie voor elk lid

 

Naast het aanmelden als lid is deze geheroriënteerde, oudste beroepsvereniging van podologen van België, ook op zoek naar podologen, die mee deze doelstellingen willen realiseren en ondersteunen. Podologen die aan de kar willen trekken of die aan de kar willen duwen. Op de voorgrond of op de achtergrond.

In deze open en transparante structuur is er voor iedere initiatiefnemer een plaats en functie naar zijn competenties, vaardigheden en beschikbare tijd.

Alleen met dit initiatief kunnen we bekomen wat al jaren elke podoloog in België wil. Eén sterke beroepsvereniging, die er is voor iedereen.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten