Ledenvoordelen

15 keer voordeel!

Voordelen

1. Ledenkorting op het Nationaal Podologiecongres

2. Gratis abonnement CEBAM

Vanaf 2017 gratis abonnement ter waarde van 250 euro
Meer info: CEBAM

3. Gratis vindbaar op het meest complete PODOLOGISCH zoeksysteem

Een zoeksysteem dat BVP GRATIS aanbiedt aan alle leden

Internationaal 

4. Lidmaatschap Internationale Federatie der Podologen

 • Verlaagd tarief bij verschillende bijscholingen
 • Online lectures
 • Footsteps magazine
  www.fip-ifp.org

5. Deelname aan de internationale dag van de Podologie

6. Deelname aan het Special Olympics gebeuren, nationaal en internationaal

Starters

7. Starters 2018 krijgen voordeel bij Curalia.

 • Indien u al gestart bent met het beroep, kijk dan even naar de vele voordelen die Curalia biedt in het kader van autoverzekering, rechtsbijstandverzekering of levensverzekering.
 • Meer info: Curalia

8. Ondersteuning en starterskorting bij Xerius

 • Als startende zelfstandige dien je je in te schrijven in een ondernemingsloket. Xerius kan je daarbij helpen.  Meer informatie over Xerius, klik hier.
 • Om je financieel wat meer ademruimte te geven, werd in het Zomerakkoord 2018 beslist om op sociale bijdragen vanaf 1 april 2018 starterskortingen te introduceren.

Algemene voordelen

9. Verlaagd tarief voor nationale en internationale congressen, bijscholingen en opleidingen.

10. Gratis deelname aan regio- enkringvergaderingen

11. De Startergids

 • U moet als zelfstandige podoloog aan heel veel praktische zaken denken. Wij willen het gemakkelijker maken voor u. De Startersgids is dé GPS voor alle (startende) podologen.
 • Deze is voor onze leden gratis raadpleegbaar onder de knop Intranet > downloads

12. BVP-ABP is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen met het oog op een optimale belangenbehartiging en beroepsprofilering.

 • De Federatie Vrije Beroepen, geassocieerd met Unizo, is de meest representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze bundelt de krachten van 29 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden.
 • Zowel naar het beleid als naar de publieke opinie komt de Federatie op voor meer erkenning en waardering voor de vrije beroepers, als onafhankelijke en kwaliteit leverende zelfstandige ondernemers én als werkgevers. www.federatievrijeberoepen.be

13. Verdedigen van de Podologische beroepsbelangen in alle officiële raden, commissies, overheidsdiensten

 • RIZIV
 • Federale Overheidsdienst volksgezondheid
 • Samenwerkingsplatform Eerste Lijn
 • Vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin
 • Technische Commissie voor Paramedische Beroepen
 • Hoge Raad Zelfstandigen en KMO’s
 • Erkenningscommissie Zorg en Gezondheid
 • Diabetesliga

14. Bekendmaking van het beroep

 • Pers, media, aanverwante medische en paramedische beroepen

15. Inspraak als volwaardig lid van de vereniging

 • Inspraak voor elk lid
 • Stemrecht op de algemene vergadering voor elk lid
 • Inzicht in het financieel beleid door de leden
 • Mogelijkheid tot bestuursfunctie voor elk lid

 

Naast het aanmelden als lid is deze geheroriënteerde, oudste beroepsvereniging van podologen van België, ook op zoek naar podologen, die mee deze doelstellingen willen realiseren en ondersteunen. Podologen die aan de kar willen trekken of die aan de kar willen duwen. Op de voorgrond of op de achtergrond.

In deze open en transparante structuur is er voor iedere initiatiefnemer een plaats en functie naar zijn competenties, vaardigheden en beschikbare tijd.

Alleen met dit initiatief kunnen we bekomen wat al jaren elke podoloog in België wil. Eén sterke beroepsvereniging, die er is voor iedereen.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten