Tarief

Lidgelden per kalenderjaar (januari tot december) : (fiscaal aftrekbaar)

  • Student podologie: 25€
  • Starter* : 100€  (eerste jaar na afstuderen)
  • Effectief lid: 250€

(*Starters krijgen een bonus op het lidgeld maar worden wel als volwaardig lid beschouwd: ze hebben alle rechten ook stemrecht op de Algemene Vergadering)

 

Nu aanmelden

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten