Toezichtscommissie

Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen en welke technische prestaties een podoloog mag doen. Het belang van juridische grond is niet enkel een voordeel voor de podoloog die mag rekenen op een erkenning van zijn kwalificaties maar ook voor de patiënt die duidelijkheid krijgt over de kennis en expertise van de podoloog. Deze erkenning geeft de podoloog ook een duidelijke plaats en rol in onze gezondheidszorg.

Meer informatie over de beschermde titel van de podoloog, als over de erkenning en het visum kan u hier vinden:

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/podoloog.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten