Hoe een vroeg coronavirussymptoom in de voeten kan opduiken

Hoe een vroeg coronavirussymptoom in de voeten kan opduiken

De symptomen van covid-19 variëren van matig tot ernstig:
- van de luchtwegen
- koorts
- hoesten
- van ademhalingsmoeilijkheden
- anosmie (verlies van smaak en geur)

Bepaalde groepen mensen worden beschouwd als "in gevaar":
- mensen ouder dan 65 jaar
- mensen met diabetes
- mensen met een hart-, long- of nierziekte
- mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Recentelijk hebben veel Belgische dermatologen een toename van de incidentie van urticaria, vasculitis (urticaria), erytheem multiforme (EEM), petechiale huiduitslag, enz. in hun praktijk waargenomen. (overzicht van 23/03/2020) zie artikel

Chinese dermatologen (Zheng, JEADV 2020) ((zie bijgevoegd)) hebben deze erupties geobserveerd as een prodromaal of concomitant symptom van een COVID-19 infectie. Anderzijds kunnen deze ook een geneesmiddeleneruptie zijn, gezien meerdere burgers mogelijks bepaalde anti-grippale middelen of andere medicatie zijn beginnen innemen..

Het merendeel van de patiënten met deze laesies vertoont geen tot matige pijn, en sommigen hebben zonder behandeling binnen één tot twee weken een spontane regressie van de laesies ervaren. Meestal kan de reactie worden behandeld met lokale corticosteroïden, calciumblokkers (die de bloedvaten laten uitzetten) of de bekende Plaquenil (chloroquine). Het lijkt er echter op dat bij deze patiënten lokale corticosteroïden niet effectief zijn. Dermatologen raden patiënten daarom aan om geen zelfmedicatie te doen met zalven op basis van cortison.
Om nosocomiale COVID-19 infecties bij zorgverleners, zoals uzelf, te voorkomen, vraagt u eerst (bij voorkeur al aan de telefoon) of uw patiënt ooit symptomen heeft gehad die verband houden met COVID-19 (zie hierboven).

Als dit het geval is, adviseren de huidige richtlijnen patiënten om contact op te nemen met hun huisarts en, indien geïndiceerd, naar een coronavirus triagecentrum en/of huisarts te gaan.
Het is raadzaam om, zelfs als de symptomen afwezig of matig zijn, waakzaam te blijven en beschermende maatregelen te nemen voor de patiënt en de verzorger.

Meld uw zaken per e-mail aan president@belgiandermatology.be en marie.baeck@uclouvain.be.
 

< Terug naar overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten