Hou uw praktijk enkel kan open in het kader van essentiële/vitale zorg!

Hou uw praktijk enkel kan open in het kader van essentiële/vitale zorg!

U vindt een link naar de laatste nieuwe FAQ ( versie 5 – 18/3 – 23u30), die zonét door de gouverneurs aan de lokale besturen werd verspreid (te vinden op het intranet van de website van de BVP: https://www.podologie.be/nl/intranet/coronavirus).

Graag vestigen wij uw aandacht op dat u uw praktijk enkel kan ophouden en patiënten ontvangen in het kader van essentiële/vitale zorg (dit is ook uw taak). Routinezorg wordt ten strengste afgeraden daar dit verplaatsingen met zich meebrengt die niet essentieel zijn. Uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.
Later deze dag/morgen zullen wij samen met Sciensano richtlijnen uitwerken voor alle podologen.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.
Als podologen hebben wij ook een voorbeeldfunctie naar de maatschappij, het is noodzakelijk dat de federale regels worden toegepast.

< Terug naar overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten