Persbericht: Internationale Dag van de Podologie - 8 oktober 2018

 

Persbericht – 4 OKTOBER 2018

De Internationale Dag van de Podologie wordt ook in België gevierd


De Belgische Vereniging der Podologen viert samen met de internationale gemeenschap de Dag van de Podologie op maandag 8 oktober 2018 om meer bekendheid te geven aan het beroep en haar meerwaarde bij andere zorgverstrekkers en overheden in het daglicht te plaatsen.

Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen. Elke patiënt weet bij wie hij/zij terecht kan bij tandpijn. Wij wensen dat patiënten ook gemakkelijker de stap zetten naar de podoloog bij een voetprobleem. 

Podologen ter preventie van blessures en complicaties
De erkenning van het beroep was cruciaal voor de patiënt die duidelijkheid krijgt over de kennis en expertise van de podoloog. Sinds deze erkenning heeft de podoloog een duidelijke plaats en rol in onze gezondheidszorg. Iedere bevolkingsgroep kan op een dag nood hebben aan de zorg van een podoloog. Kinderen tijdens de groei, (amateur)sporters ter preventie van blessures of ouderen ifv valpreventie zijn o.a. de doelgroepen van de podoloog.
Daarnaast, zijn podologen een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team rond de diabetespatiënt. Het RIZIV voorziet een terugbetaling voor screening en advies van de podoloog bij diabetespatiënten. Het belang van een goede opvolging van de voeten bij diabetespatiënten kunnen vele problemen, zelfs amputaties vermijden.

Een Internationale Dag van de Podologie, want podologie is het best bewaarde geheim in onze gezondheidszorg
“De podologie is tot heden nog het beste bewaarde geheim in de gezondheidszorg. Internationaal zijn er landen waar podologen er hun vaste plaatst hebben maar in België is, hoewel de erkenning, het beroep nog te weinig bekend bij het grote publiek en bij andere zorgverstrekkers,” zegt Carine Haemels, voorzitter van de beroepsvereniging. “Deze dag zorgt ervoor dat het beroep van podoloog in de bloemetjes wordt gezet en dat zijn/haar bijdrage aan de levenskwaliteit van vele patiënten wordt belicht.”
De Belgische Vereniging der Podologen is lid van de Internationale Federatie der Podologen en neemt deel aan de activiteiten die gepland staan. Tijdens de dag zullen er video’s worden geplaatst van voorname podologen wereldwijd die het beroep en haar meerwaarde belichten. De campagne vindt voornamelijk online plaats daar patiënten met voetproblemen ook vaak te rade gaan op het internet in plaats van de stap te zetten naar een podoloog. Wij hopen dat deze campagne hier verandering in zal brengen.

Over de Belgische Vereniging der Podologen – Association Belge des Podologues
De Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) is sinds 1959 een officiële en representatieve beroepsvereniging die de Belgische podologen vertegenwoordigt zowel op nationaal als internationaal niveau.
De beroepsvereniging bestaat uit een Nederlandstalige en Franstalige vleugel en hecht veel belang aan het bijstaan van de leden bij zowel private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties. Daarnaast informeert ze haar leden over ontwikkelingen op gebied van de podologie en ondersteunt ze de zelfstandige zorgverstrekker via permanente vorming, bijscholingen en studiedagen.
Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog.

Perscontact
Caroline Teugels, Secretaris-Generaal BVP-ABP
+32 495 22 44 31
Secretary-general@podologie.be
www.podologie.be

Download het persbericht

< Terug naar overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten