Stopzetting voordeel CM - tegemoetkoming podologische zolen & voetverzorging

Vanaf 1 januari 2019 zal CM in heel Vlaanderen eenzelfde pakket diensten en voordelen aanbieden. De huidige  regionale verschillen verdwijnen. Hierdoor zijn er een aantal aanpassingen in het aanbod, die mogelijk gevolgen hebben voor uw patiënten.

Onlangs zijn we te weten gekomen dat de CM stopt met haar tegemoetkoming podologische zolen op 1 januari 2019. Podologische zolen afgeleverd tot en met 31 december 2018 komen nog in aanmerking.

Ook de tegemoetkoming voor voetverzorging bij 65-plussers en personen met een handicap stopt vanaf 1 januari 2019. De tegemoetkoming blijft bestaan voor personen met diabetes. Zij ontvangen in 2019 nog steeds €5 tegemoetkoming per sessie met een maximum van 4 sessies per jaar.

Zie hier voor meer info

< Terug naar overzicht

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten