Steunmaatregelen coronavirus

Tegemoetkoming beschermingsmateriaal

In verband met de tegemoetkoming van het beschermingsmateriaal:

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/tegemoetkoming-beschermingsmateriaal-elk-beroep.aspx?fbclid=IwAR19D4F0ci5ZwKz_hq0Vd8sKjG6CzSImUn12CZcl-T_ziBiizLvf6evmAIE


Wij behoren tot categorie 3.
Gelieve eens aan te melden op MyRiziv om te checken of al je gegevens juist zijn. Link vind je hieronder:

https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx?fbclid=IwAR317qgjcVywLCtAIpUXRo1LslON9W11cI-IP2WkOcQJVOPHV7SPaNVMSPg


Gelieve zeker je rekeningnummer te checken!
Als dit niet juist is of niet aanwezig, kan dit problemen geven met de terugbetaling.

Gratis pakket beschermingsmateriaal Rode Kruis


Wie dit nog niet gedaan heeft kan zich registerden via volgende link:

https://appss.health.belgium.be/materialrequests/

Zo kan je éénmalig een gratis pakket beschermingsmateriaal aanvragen via het Rode Kruis.
Na registratie kan je dit ophalen in een Rode Kruis in je buurt.

ECONOMISCHE STEUNMAATREGELEN IN HET KADER VAN HET CORONAVIRUS

Tijdelijke werkloosheid door overmacht
De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.
Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.
Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Betalingsplan btw
Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.
Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
   • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
   • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.
   • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.
   • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten