Kringwerking

WELKOM

Als podologen zitten we mee in de hervorming van de eerste lijn. Sinds enkele jaren volgende we op de voet de veranderingen binnen de eerstelijnszorg. Dit bereikte in 2017 een hoogtepunt met de hertekening van de eerstelijnszones door Minister Van Deurzen. 
Dit is ook voor ons een grote opportuniteit om ons als podologen bekend te maken en mee de veranderingen te implementeren.

Wat is nu zo'n eerstelijnszone (ELZ)? er zijn een 60tal zone's opgericht. Het is een samenwerkingsverband waarbinnen verantwoordelijkheden worden opgenomen voor de bevolking van zulke zone, een gebied van 75000 à 125000 inwoners. Een gebied waarbinnen zorg, welzijn en gezondheid elkaar vinden en ondersteunen.

Wie zit er in een eerstelijnszone? In principe alle partners uit zorg, welzijn en gezondheid zoals :

- Zorggebruikers en mantelzorgverenigingen
- Zorgevrstrekkers: Huisartsen / Thuisverpleegkundigen / Kinesitherapeuten / Tandartsen / Psychologen / Apothekers / Ergotherapeuten / Podologen / diëtisten / ...
- Lokale besturen en OCMW’s
- Woonzorgactoren / Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg / Diensten oppashulp / Lokale dienstencentra
- Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen / CAW / Huizen van het kind / CLB

Een eerstelijnszone zal worden aangestuurd door een zorgraad, met vertegenwoordigers vanuit bovenstaande groepen.

Om de veranderingen binnen de eerstelijn op te volgen is de BVP-ABP gestart met het oprichten van kringen. Deze kringen (zoals ook de huistartsenkringen of kinékringen) willen podologen uit de verschillende Eerstelijnszones samenbrengen. Omdat de ELZ vaak kleine zone's zijn met slechts enkele podologen is beslist om de kringen iets breder te maken. De overheid verwacht van de beroepen dat ze zich organiseren als kringen.

 

Eerstelijnszones:

- ELZ Dender
- ELZ Scheldekracht
- Provincie Oost-Vlaanderen
- ELZ Regio Menen, Regio Kortrijk, Regio Waregem (Zuid-West-Vlaanderen)
- Provincie Vlaams-Brabant
- ELZ BraViO
- ELZ Pallieterland
- ELZ Druivenstreek
- ELZ Rupelaar
ELZ Regio Aalst
- ELZ PANACEA

Kijk alvast naar de verschillende kringen die reeds zijn opgericht door de BVP: 

Kring Zuidoost-Vlaanderen
Kring Druivenstreek

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten