Lidmaatschap

Daarnaast informeert ze haar leden over ontwikkelingen op gebied van de podologie en ondersteunt ze de zelfstandige zorgverstrekker via permanente vorming, bijscholingen en studiedagen.
Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog.

 

Wat doet de Belgische Vereniging der Podologen?

• De beroepsbelangen van de leden optimaal behartigen en verdedigen bij private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties
• Het beroep bekend maken en promoten bij het grote publiek, de overheid, artsen en andere gezondheidsmedewerkers
• Het beroep ‘podoloog’ beschermen: het statuut beschrijft de handelingen die exclusief voorbehouden zijn aan houders van een diploma bachelor in de podologie
• De nieuwe ontwikkelingen op gebied van de podologie en de zelfstandige zorgverstrekker opvolgen en deze via permanente vorming, bijscholingen en studiedagen verspreiden

 

Klik verder:
Tarief
Ledenvoordelen
Vernieuwen
Aanmelden
Meldpunt titelbescherming
CEBAM

Ook sponsor interesse voor BVP-ABP? Contacteer info@podologie.be - Mogelijke Partnerschap pakketten